Friskolesamarbejde

Vi samarbejder med omegnens øvrige friskoler på forskellige måder. Vejrumbro Fri, Gudenådalens Friskole og Mammen Fri ligger geografisk på en nogenlunde lige linie – en akse. Samarbejdet blev derfor kaldt for aksesamarbejdet. Siden er Nørreå Skolen ved Løvskal, Fussingøegnens Friskole og Vellev Friskole kommet til men vi har valgt at fortsætte med at kalde samarbejdet for aksesamarbejdet.

 

Vi mødes om forskellige undervisningsprojekter. Herigennem får vores ældste elever, 7.- 8. klasse, et fagligt og socialt løft. Også for lærerne er der faglig- og social inspiration at hente i samværet med ligesindede på vore naboskoler. Det medvirker – alt andet lige – til at fastholde dygtige lærerkræfter på vores skole.

 

I skoleåret 2016/17 har vi et udvidet samarbejde med Vejrumbro Fri. Det betyder, at vores 7.-8. klasser om tirsdagen og onsdagener henholdsvis her hos os i Mammen og på Vejrumbro Fri, hvor de undervises sammen. Dette samarbejde er vi meget glade for og håber, at det kan fortsætte.

 

Herudover udmønter samarbejdet sig bl.a. i en naturvidenskabelig uge på Efterskolen i Ulstrup og på Naturvidenskabernes Hus.  Vi lejer os simpelthen ind i efterskolens bygninger, mens de er på skitur med deres elever. Vi gør så brug af fysiklokale, idrætsfaciliteter mv. og opnår igen at skabe et fagligt forum for skolernes lærere.

Vi har også i de seneste år haft en fælles rusmiddeluge, og der har været fælles ekskursioner mm.

 

I maj arrangerer en gruppe af vores forældre “Goddag og farvel” fest for 6.- 8. klasse i Friskoleaksen. Det er en rigtig succes! Samtidig er det en vældig opbakning til det faglige og sociale samvær mellem de unge mennesker, som lærerne bygger videre på hen over året. Det er et vigtigt led i den helhed, der gør en god skoleoplevelse for vores 7.- 8. klasser.

 

Link til de fire friskoler:
Gudenådalens Friskole
Vejrumbro Fri
Nørreå Skolen

Fussingø-egnens Friskole