Værdigrundlag

Selvværd, Åbenhed, ærlighed og Ansvarlighed

MammenFri Skole bygger på det Grundtvig/Koldske idegrundlag.

 

MammenFri har igennem det sidste år været i gang med et større arbejde med værdigrundlaget. Baggrunden for dette arbejde har været et ønske om større sammenhængskraft i hele MammenFri ved at have det samme værdigrundlag i alle afdelinger. Dette arbejde vil også bidrage til at give hele personalet større ejerskab til værdigrundlaget og derfor bedre mulighed for et godt samarbejde afdelingerne imellem. Dette arbejde har involveret både forældre, bestyrelse og personale. Det har været og er stadig en spændende og lærerig proces.

Vi er kommet så langt, at bestyrelsen nu har afholdt ekstraordinære generalforsamlinger for at få lavet de nødvendige vedtægtsændringer for at ændre i værdigrundlaget.

De nye værdiord er derfor:

 

- Fællesskab
- Nærvær
- Fokus på det enkelte barns udvikling

 

Personalet er i øjeblikket i gang med at lave defintioner og videre implementering af værdiordene. Så snart vi har besluttet noget, vil det komme her på denne side.