Bestyrelsen

Formand

Valgt for: Skolekredsen

Anja Louise Ziegenfeldt Sørensen

Østermarken 2

8850 Bjerringbro

Mobil: 24 80 07 12

anja_mus87@hotmail.com

Kasserer

Valgt for: Mammenfri-Kredsen

Betina Gade

Mobil: 23623039

sehested_gade@yahoo.dk

Næstformand

Valgt for: Skole-kredsen

Jakob Henriksen

Søndervang 45

8850 Bjerringbro

Sekretær

Valgt for: MammenFri-kredsen

Dynes Mostrup Skovkjær

Vindumvej 3

Mobil: 23371447

dynes.skovkjaer@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Valgt for: Skolekredsen

Jens Basstrup

Mammen Byvej 80

8850 Bjerringbro

Telefon: 23936972

jensbasstrup@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Valgt for: Børnehave/Vuggestue

Anders Bay Maagaard

Telefon: 61710553

mugge60@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Valgt for: Børnehave-Vuggestue

Nanna Endelt Andersen

Suppleant

Valgt for: MammenFri-Kredsen

Michael Kristensen

Suppleant

Valgt for: Børnehave-Vuggestue

Gitte Pedersen

Suppleant

Valgt for: Skolekredsen

Jesper Steensig