Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering

 

Undervisningmiljøvurderingen på MammenFri deles op i:

  • Det psykiske undervisningsmiljø
  • Det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

 

Det psykiske undervisningsmiljø

Skolen laver hvert år en trivselsmåling i alle klasser. I skoleåret 2022-2023 laves der 2 trivselsundersøgelser. Den første i oktober og den anden sidst i marts. Vi bruger trivselsmålingen fra Undervisningsministeriet. Der er et spørgeskema for 0.-3. klasse og en for 4.-9. klasse. Spørgeskemaerne kan ses her:

- Undervisningsministeriets trivselsmåling for 0.-3. klasse

- Undervisningsministeriets trivselsmåling for 4.-9. klasse

 

 

Klasselærerne bruger herefter den samme skabelon til at bearbejde spørgeskemaundersøgelserne. Her kigger man både på positive og mulige negative resultater og herefter beskriver man, hvad og hvordan man vil arbejde videre med det.

Disse beskrivelser kan man se her for hver samlæst klasse:

Trivselsundersøgelse 0.-1. klasse oktober 2023

Trivselsundersøgelse 2.-3. klasse oktober 2023

Trivselsundersøgelse 4.-5. klasse oktober 2023

Trivselsundersøgelse 6.-7. klasse oktober 2023

Trivselsundersøgelse 8.-9. klasse oktober 2023

 

 

 

- Trivselsundersøgelse 0.-1. klasse oktober 2022

- Trivselsundersøgelse 2.-3. klasse oktober 2022

- Trivselsundersøgelse 4.-5. klasse oktober 2022

- Trivselsundersøgelse 6.-7. klasse oktober 2022

- Trivselsundersøgelse 8.-9. klasse oktober 2022

 

 

Det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

Vi skal som skole også arbejde med det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Dette gør vi på flere måder.

  • Der er spørgsmål i trivselsundersøgelsen, som handler om dette
  • Vi har samtaler med klassen om det
  • Elevrådet laver vurderinger af skolens fællesarealer og er med til at finde løsninger på eventuelle problemer. I år har vi endnu ikke fået konklusionen fra elevrådet. men den vil være at finde her, når den er lavet. Herunder kan man se det skema, som bruges til at vurdere fælles-arealerne.

Vurderingsskema til fælles arealerne