Rustethedsundersøgelse

Evaluering af rustethedsundersøgelse november 2023:

MammenFri har sendt spørgeskemaer rundt til de elever, som har færdiggjort deres skolegang på MammenFri. Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvordan afgangseleverne selv synes, at de har været rustet til det videre studieliv både generelt og i de enkelte fag efter at have taget deres grundskole på MammenFri. Vi har endvidere ønsket at undersøge betydningen af, at vi i 2018 indførte karakterer på MammenFri. Til slut har vi også spurgt, hvad de husker som det bedste fra deres skoletid på MammenFri

 

I skoleåret 19-20 fik MammenFri 9. klasse. Derfor er der sendt ud til de elever, som gik ud af 8. klasse i årene 2016,2017 og 2018 og til de elever, som gik ud af 9. klasse i årene 2020 og 2021. I alt er der sendt ud til 14 elever. I skrivende stund har vi fået svar fra 9 elever. 4 elever, som er gået ud af 8. klasse og 5 elever, som er gået ud af 9. klasse.

 

Her kan man se resultaterne af de væsentligste spørgsmål:

Der har til disse spørgsmål været 5 svarmuligheder, som går fra meget uenig (1) til meget enig (5). Tallet under fagene er derfor det gennemsnit, som besvarelserne har givet, hvor 1 er dårligt, 3 er middel, og 5 er det bedste.

 

Spørgsmål om de enkelte fag:

Jeg oplevede, at jeg fint kunne følge med i:

 

Dansk

Matematik

Engelsk

Tysk

Fysik

3,89

3,89

3,78

2.89

3,44

Biologi

Geografi

Historie

Samfundsfag

 

3,44

3,67

3,56

4,11

 

 

 

Det næste spørgsmål er kun rettet til de elever, som er gået ud af MammenFri uden at prøve at få karakterer.

 

Jeg vænnede mig hurtigt til prøver, eksamener og karakterer :

Her er gennemsnittet kun 2. Da 2 af eleverne har svaret meget uenig og 2 elever har svaret hverken enig eller uenig. Dette er den mest negative besvarelse af alle besvarelserne.

Det næste 2 spørgsmål er kun rettet til de elever, som har oplevet at få karakterer og prøver på MammenFri.

 

Jeg var meget glad for den politik, MammenFri havde for karakterer:

 

Her var gennemsnittet 4,6. 2 elever havde svaret enig og 3 elever havde svaret meget enig

 

Jeg har ikke haft et problem med overgangen til at få karakterer et nyt sted:

 

Her var gennemsnittet det maksimale 5, da alle 5 havde svaret meget enig.


De næste 2 spørgsmål er stillet til alle:

 

Jeg følte mig generelt på lige fod med mine nye klassekammerater:

 

Svarene her er meget spredt. Det interessante er, at de 4 elever, som ikke har oplevet karakterer og prøver svarer følgende: 1 i meget uenig, 1 i uenig og 2 i hverken enig eller uenig. De 5 elever, som har oplevet karakterer og prøver svarer følgende: 4 i enig og 1 i meget enig. Der er altså en markant forskel i besvarelserne på de 2 grupper. De 4 elever, der ikke har oplevet karakterer og prøver har ikke følt sig på lige fod med deres nye klassekammerater; men det har de 5, som har oplevet karakterer og prøver. Der kan naturligvis også være andre årsager; men tallene er dog ret markante.

 

Jeg følte mig godt rustet til at møde en større verden udenfor MammenFri:

 

Svarene her er noget mere positive. Her har 7 svaret enig og 2 svaret meget enig. Altså et gennemsnit på 4,22.

 

Herefter blev eleverne spurgt, hvad de husker som det bedste fra deres tid på MammenFri. Der var så sat en lang række svarmuligheder op. De 3 topscorere på listen med 77,8 procent er:

Fællesskab og sammenhold

Kammeratskab

Udlandsture

Herefter kommer 3 med 55,6 procent, og det er:

Bålmad

Naturfag

Morgensang

 

 

Til sidst var der nogle spørgsmål, hvor ordet var frit. Her er de 3 udtalelser, der kom fra de tidligere elever:

  • At man havde et godt fælleskab og alle kendte hinanden både stor og små. Man følte sig meget tryg.
  • Jeg startede i 8 klasse på MammenFri. Jeg føles mig som en del af klassen fra dag 1. Super rar følelse
  • Jeg oplevede at stærkt sammenhold og et godt fælleskab på skolen. Lærer/elev forholdet minder meget om det man har på en efterskole. På MammenFri var lærerne ikke bare nogen der gav en lektier for, de var ens venner.

 

Konklussion:

For det første må man sige, at eleverne generelt har følt sig godt rustet efter endt skolegang på MammenFri. Det er dog helt tydeligt, at der er en markant forskel på besvarelserne fra før 2019 og efter 2019. Eleverne fra tidligere har ikke følt sig rustet til deres efterfølgende skolegang, når vi snakker eksamen og karakterer. Til gengæld har det slet ikke været noget problem for de elever, som har oplevet karakterer og prøver på MammenFri.

Vi har en meget streng politik omkring karakterer, hvilket bl.a. betyder:

  • Eleverne må ikke tale med hinanden om karakterer
  • Lærerne må ikke bruge karakterer som motivationsfaktor for eleverne
  • Forældre belæres også om vores karakterpolitik

Der er noget, der tyder på, at vi har fat i den lange ende på dette punkt. I hvert fald føler eleverne, som er gået ud de seneste 3 år sig meget godt rustet både fagligt og personligt til deres videre skolegang.

 

Denne undersøgelse vil blive udført hvert år og vil blive udsendt til eleverne 2½ år efter, de er gået ud af MammenFri.