Friskolesamarbejde

Vi samarbejder med omegnens øvrige friskoler på forskellige måder. Vejrumbro Fri, Gudenådalens Friskole og Mammen Fri ligger geografisk på en nogenlunde lige linie – en akse. Samarbejdet blev derfor kaldt for aksesamarbejdet. Siden er Nørreå Skolen ved Løvskal, Fussingøegnens Friskole og Vellev Friskole kommet til men vi har valgt at fortsætte med at kalde samarbejdet for aksesamarbejdet.

 

Vi mødes om forskellige undervisningsprojekter. Herigennem får vores ældste elever, 7.- 8. klasse, et fagligt og socialt løft. Også for lærerne er der faglig- og social inspiration at hente i samværet med ligesindede på vore naboskoler. Det medvirker – alt andet lige – til at fastholde dygtige lærerkræfter på vores skole.

 

I skoleåret 2018/19 har vi et udvidet samarbejde med Vejrumbro Fri. Det betyder, at vores 7.-8. klasser om onsdagen har naturfagsundervisning sammen. Herudover skal de 6 gange i løbet af skoleåret på Naturvidenskabernes Hus og have fysik med både Vejrumbro Fri og Nørreåskolen.

 

Herudover udmønter samarbejdet sig bl.a. i en naturvidenskabelig uge på Efterskolen i Ulstrup og på Naturvidenskabernes Hus. Vi lejer os simpelthen ind i efterskolens bygninger, mens de er på skitur med deres elever. Vi gør så brug af fysiklokale, idrætsfaciliteter mv. og opnår igen at skabe et fagligt forum for skolernes lærere.

Vi har også i de seneste år haft en fælles rusmiddeluge, og der har været fælles ekskursioner mm.

 

I dette skoleår er der også 4 samlinger for vores 5.-6. klasser med akseskolerne. Disse kan ses i kalenderen. Der vil endvidere være fællesaktiviteter for de øvrige klasser.

Til næste skoleår skal vi have et udvidet samarbejde med Nørreåskolen omkring vores 8.-9. klasse. Vi vil gerne fastholde vores samarbejde med Vejrumbro Fri, så der har vi allerede aftalt et samarbejde omkring naturfag i 6.-7. klasse for skoleåret 19/20.

 

Vi er meget glade for dette samarbejde, hvilket giver vores elever flere jævnaldrende at sparre med og få relationer med. Vi har et ønske om både at fortsætte dette samarbejde og meget gerne udbygge det.

 

Link til de fire friskoler:
Gudenådalens Friskole
Vejrumbro Fri
Nørreå Skolen

Fussingø-egnens Friskole