Friskolesamarbejde

Vi samarbejder med omegnens øvrige friskoler/friinstitutioner på forskellige måder. Vejrumbro Fri, Gudenådalens Friskole, Mammen Fri og Sahl Friskole var de 4 skoler, som startede samarbejdet. Disse 4 skoler ligger geografisk på en nogenlunde lige linie – en akse. Samarbejdet blev derfor kaldt for aksesamarbejdet. Siden er Nørreå Skolen ved Løvskal, Fussingøegnens Friskole og Vellev Friskole kommet til. Men i skoleåret 2023-2024 er antallet af skoler blevet reduceret til kun 3 skoler. Samarbejdet fortsætter nu mellem MammenFri, Nørreå Friskole og Børnehus samt Gudenådalens Friskole og Fribørnehave.

 

Formålet med samarbejdet er for både børn, personale og ledelse:

  • at skabe fællesskab
  • at skabe udsyn
  • at skabe kontakter og relationer
  • at skabe mulighed for sparring

Dette skal foregå gennem aktiviteter og samlinger.

Målet er, at alle børn, elever minimum en gang om året skal være sammen med de øvrige institutioner.

Vi har i skrivende stund ikke planlagt årets aktiviteter. Planen er, at al personale i september måned mødes for at planlægge det kommende skoleårs aktiviteter.

 

Vi er meget glade for dette samarbejde, hvilket giver vores børn/elever flere jævnaldrende at sparre med og få relationer med. Vi har et ønske om både at fortsætte dette samarbejde og meget gerne udbygge det.

 

Link til de andre friskoler:
Gudenådalens Friskole
Nørreå Skolen