Priser

Gældende priser

Afdeling Priser
Barn i MammenFri børnehave:

Fuldtidsplads:

1.987 pr. mdr. fra maj til december 2021

Deltidsplads fra maj:

1.192 pr. mdr.

 

Barn i MammenFri vuggestue

Fuldtidsplads:

3.658 fra maj til december 2021

Deltidsplads fra maj:

2.195 pr. mdr.

 

 

Betalingen opkræves månedsvis forud. Den årlige fastsatte forældrebetaling fordeles over 11 måneder med juli måned som betalingsfri.

 

Deltidsplads

Fra 1. maj 2021 vil det være muligt at få en deltidsplads i både vuggestue og børnehave. Man skal vælge enten en formiddagsplads eller en eftermiddagsplads. En formiddagsplads er fra 06.15-12.00 og en eftermiddagsplads er fra 12.00-16.30 (fredag til 15.30). Prisen for en deltidsplads er 60% af prisen for en fuldtidsplads.

Hvis man ønsker at gå fra en fuldtidsplads til en deltidsplads er fristen løbende måned + 2 måneder.

Fristen for at gå fra deltidsplads til fuldtidsplads er bare løbende måned.

 

Forplejning

Der opkræves hver måned 75 kr. til forplejning i form af formiddagsmad og eftermiddagsmad. Børnene skal selv medbringe madpakke til frokost.

 

 

Økonomisk friplads

Du har mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk friplads ved at kontakte Viborg Kommunes borgerservice på tlf. 87878787.

 

Søskende rabat

Hvis en familie har flere børn i fribørnehaven og/eller frivuggestuen, ydes der 50 % søskenderabat på den/de billigste takst/takster.

Der ydes ikke søskenderabat mellem friskolen og børnehaven/vuggestuen.

 

 

Udmeldelse

Udmeldelse fra vuggestue og børnehave skal ske på mail til afdelingsleder på afdelingsleder@mammenfri.dk.mailto:afdelingsleder@mammenfri.dk 

Ved udmeldelse skal der betales for igangværende måned + to måneder.