Generalforsamling

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 16. april kl. 19.00 på MammenFri

 

Dagsorden til generalforsamlingen

Formandens beretning

Lederens beretning

Afdelingslederens beretning

Tilsynsførendes beretning

Referat af generalforsamlingen

 

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.00 på MammenFri

 

Dagsorden til generalforsamling 2023

Formandens beretning 2023

Lederens beretning 2023

Afdelingslederens beretning 2023

Referat af generalforsamling 2023

Tilsynsførendes beretning 2023

 

 

Generalforsamling 2021

 

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 15.juni kl. 19.00 på MammenFri.

 

 

Dagsorden for generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling 2021

Bestyrelsens beretning 2021

Lederens beretning 2021

Afdlingsleders beretning 2021

Tilsynsførendes beretning

Generalforsamling 2020:

Generalforsamlingen er flyttet til tirsdag den 15/9 kl. 19.00. Dagsordenen kommer op midt i august. Husk at indkomne forslag skal være sendt til mammenfri@mammenfri.dkmailto:mammenfri@mammenfri.dk senest den 1. august 2020.

 

Dagsorden til generalforsamling

Referat af generalforsamling

Formandens beretning

Lederens beretning

Afdelingslederens beretning

Tilsynsførendes beretning

Udvalgenes beretninger og årshjul

Generalforsamling 2022:

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 19. april kl. 19.00 på MammenFri. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før og helst senest den 1. februar 2022 Dagsorden for generalforsamling kan ses her

Generalforsamling 2019:

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 9. april kl. 19.00 på MammenFri. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før dvs. senest den 1. februar 2019 Dagsorden for generalforsamling kan ses her

Ekstraordinære generalforsamlinger 2017:

1. og 2. ekstraordinære generalforsamling vedrørende vedtægtsændring 05-09-2017

2017:

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 18.04.2017 kl. 19.00 kl. 18.45 afholdes valg af ny tilsynsførende for forældreskolekredsen.

2015:

Fra "Forretningsorden for bestyrelsen" punkt 1 a:
"Mammenfrikredsen skal gøres opmærksom på, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. februar."
Referat af ordinær generalforsamling 2015 på MammenFri
Tilsynsførendes rapport
Formandens beretning den 14. april 2015
Skoleleders og afdelingsleders beretning

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 på MammenFri tirsdag den 14. april kl. 19
Dagsorden: klik her
Under generalforsamlingen vil madudvalget stå for et lettere traktement bestående af nachos med guacamole og salsa

- hertil et glas hvidvin. Der kan også købes øl og sodavand.
Med venlig hilsen bestyrelsen

 

Referater af ekstraordinære generalforsamlinger d. 2/12 og 16/12 - 2014 ... klik her
Mammen, den 13. november 2014
Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger
… i forældrekredsen og MammenFrikredsen på Mammen Friskole
Tirsdag den 2. december kl. 20.00 - 21.00 klik her og tirsdag den 16. december kl. 18.30 – 19:30 klik her
Dagsorden (begge gange ...):

 

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Oplæsning og godkendelse af nye vedtægter
  • Eventuelt


Vedtægterne skal ændres i forbindelse med, at det fra 1. august 2014 er blevet muligt at drive vuggestue under friskoleloven.
De nye vedtægter kan læses klik her.
Med venlig hilsen bestyrelsen

 

April 2014:

2014-04-09.Formandens beretning til generalforsamling 2014

2014-04-09.Skoleleders beretning for året 2013

2014-04-09.tilsyn 2013-2014

2014-04-10 Referat Generalforsamling

klik her for at se dagsordenen

Med denne samlede indkaldelse til generalforsamlinger og valgmøde på MammenFri ønsker bestyrelserne at invitere alle forældre til en aften med fokus på helheden. 
Vi ønsker med dette tiltag at signalere, at vi er en enhed her på Mammen Byvej 69. Vi tror på, at det er en styrke for vores arbejde og et gode for vores børn, at vi alle sammen ved, hvad der sker i institutionerne og i skolen.
Det handler også om, hvem vi vælger til at bestemme. Ganske vist er det kun forældre i vuggestuen, der kan vælges til vuggestuens bestyrelse, men alle har mulighed for at blive både valgbare og stemmeberettigede til skolebestyrelsen. Det kræver blot, at man er meldt ind i MammenFri-kredsen (tdl. ”skolekredsen”). 150 kr. årligt for enkeltmedlemsskab og 250 kr. årligt for familiemedlemsskab. Beløbet overføres til 9381-00018 444 15 eller betales kontant ved indgangen til generalforsamlingerne den 8. april.
Vi ses!
Bestyrelserne