Fripladstilskud

 

Ansøgningsskema til skole og SFO klik her

 

På finansloven er der afsat midler til fripladstilskud til skolepenge og sfo-betaling.
Tilskud til sfo-betalingen gives kun til børn i bh.- 3.klasse.

 

Vi modregner fripladstilskud i skolepengene månedligt. I perioden august til februar kan beløbet være et acontobeløb, hvis man ønsker det, da vi først i januar kender det nøjagtige beløb, som vi får tildelt. Tilskudsbeløbet vil herefter blive reguleret frem til juni.
Årsopgørelsen 2017 danner grundlag for tildelingen. I skriver som forældre under på, at Fordelingssekretariatet, som administrerer ordningen, må indhente nødvendige oplysninger hos SKAT.

Kun biologiske forældre skal skrives på ansøgningen. Har en elev halvsøskende, hvortil der også ønskes friplads, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev.
Hvis forældrene er gift med hinanden og/eller har fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl skal begge forældre udfylde og underskrive ansøgningsskemaet.
Hvis forældrene er skilt, separeret, eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles folkeregisteradresse eller bopæl, skal ansøgningsskemaet kun udfyldes og underskrives af
Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed
eller
Den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har fælles forældremyndighed.
Det vil med andre ord sige, at hvis forældrene har fælles forældremyndighed, er begge forældres underskrift, kun nødvendig, hvis forældrene bor sammen eller er gift med hinanden.


Udover de tildelte fripladsmidler har bestyrelsen ved Mammen Friskole besluttet at afsætte et beløb på budgettet til midlertidig nedsættelse af skolepengene. Varigheden af tilskuddet er i almindelighed 3 til 6 måneder. I særlige tilfælde et skoleår af gangen. Tilskuddet bevilges af formand, næstformand og skoleleder i forening efter begæring/ansøgning fra forældre til skoleleder. Hensigten er at kunne hjælpe betrængte familier igennem en opstået vanskelig økonomisk situation.