Indmeldelse

Indmeldelsesblanket fåes ved at kontakte skoleleder Mikael Kristensen på telefon 61695750 eller e-mail: mammenfri@mammenfri.dk.

Blanketten kan også downloades ved at klikke her

 

 

Regler for indskrivning:

Skolelederen kan indskrive elever i samarbejde med lærerne efter følgende retningslinier, som kun kan fraviges af bestyrelsen:

  1. Skolen vil tilstræbe, at ingen årgange overstiger 16 elever. Såfremt det er pædagogisk forsvarligt kan bestyrelsen dispensere for dette.
  2. Elever fra Mammen og Lee sogn samt søskende har fortrinsret, hvis venteliste etableres.
  3. Der foregår indskrivning og optagelse hele året, men der foretages samlet indskrivning og endelig optagelse af elever til kommende børnehaveklasse i december året før skolestarten i august.
  4. Nye forældre indkaldes til en samtale med skolelederen.
  5. Optagelse af elever med særlige problemer skal altid godkendes af bestyrelsen.
  6. Indskrivningsgebyret er på 500 kroner. Dette betales senest 14 dage efter indskrivning. Det er en forudsætning at familien er medlem af skolekredsen. Hvis man i forvejen har betalt indskrivningsgebyr i børnehave eller vuggestue, skal dette ikke betales.