Priser

Juli måned er betalingsfri
Følgende priser er gældende for skoleåret 2023/24

Skolepenge

Der opkræves 11 årlige rater. Juli måned er betalingsfri.

1. barn: 1080 kr. pr. måned

2. barn: 540 kr. pr. måned

3. barn: 270 kr. pr. måned

Herudover bliver der opkrævet 30 kr om måneden pr elev. Disse penge er øremærket rejser i 6.-9. klasse.

Der skal påregnes 500 kr som indmeldelsesgebyr.

Der gives ikke søskenderabat imellem børnehave/vuggestue og skole.

 

Følgende priser er gældende for skoleåret 2024/25

Skolepenge

Der opkræves 11 årlige rater. Juli måned er betalingsfri.

1. barn: 1100 kr. pr. måned

2. barn: 550 kr. pr. måned

3. barn: 275 kr. pr. måned

Herudover bliver der opkrævet 30 kr om måneden pr elev. Disse penge er øremærket rejser i 6.-9. klasse.

Der skal påregnes 500 kr som indmeldelsesgebyr.

Der gives ikke søskenderabat imellem børnehave/vuggestue og skole.

Indskrivningsprocedure

Fra Bestyrelsens forretningsorden:

Skolelederen udfører arbejdet og er ansvarlig for overholdelse af procedurer. Bestyrelsen skal påse, at procedurerne virker efter hensigten.

 

På forældremøder og bestyrelsesmøder er følgende beslutninger truffet vedrørende indskrivning/optagelse af elever.

 

Skolelederen kan indskrive elever i samarbejde med lærerne efter følgende retningslinier, som kun kan fraviges af bestyrelsen:

  1. Skolen vil tilstræbe, at ingen årgange overstiger 16 elever. Såfremt det er pædagogisk forsvarligt kan bestyrelsen dispensere for dette.
  2. Elever fra Mammen og Lee sogn samt søskende har fortrinsret, hvis venteliste etableres.
  3. Der foregår indskrivning og optagelse hele året, men der foretages samlet indskrivning og endelig optagelse af elever til kommende børnehaveklasse i december året før skolestarten i august.
  4. Nye forældre indkaldes til en samtale med skolelederen.
  5. Indskrivningsgebyret er 500 kr. Dette betales senest 14 dage efter indskrivning. Det er en forudsætning, at familien er medlem af skolekredsen.

Udmelding

Udmelding fra skole og SFO skal ske på mail til skolelederen på mammenfri@mammenfri.dk.mailto:mammenfri@mammenfri.dk .

Ved udmelding skal man betale for igangværende måned + 1 måned. Dette gælder både for skole og SFO