Værdigrundlag

Værdigrundlag for MammenFri

MammenFri påbegyndte arbejdet med at udarbejde et fælles værdigrundlag i 2016. Baggrunden for dette arbejde var et ønske om at skabe større sammenhængskraft i hele MammenFri ved at have det samme værdigrundlag i alle afdelinger (vuggestue-børnehave-SFO og skole).

 

I arbejdet med værdigrundlaget har vi involveret både forældre, personale, bestyrelse og ledelse med henblik på at give alle ejerskab. Vi endte ud med nedenstående 3 værdibegreber, som bygger på den Grundtvig/Koldske værditænkning. Læs mere om, hvad dette indebærer i vuggestue og børnehave her.

 

Værdigrundlaget er blevet godkendt ved 2 ekstraordinære generalforsamlinger.

Fællesskab
For både børn og voksne på MammenFri mærkes fællesskabet i mødet med andre, hvor JEG bliver til OS, og hvor alle har værdi. Vi både lærer og udvikler os via de relationer og fællesskaber, vi er en del af. Dannelse og vejen henimod det at blive et helstøbt harmonisk menneske er betinget af, at man kan være deltagende i forpligtende fællesskaber.
 
Dette har betydning for den måde, hvorpå vi tilrettelægger vores dagligdag og aktiviteter på tværs af afdelinger. Vi har fokus på at skabe sammenhængende overgange mellem de forskellige afdelinger (vuggestue, børnehave, skole og SFO), så det enkelte barn oplever tryghed i disse fællesskaber.
 
Nærvær
På MammenFri ses nærvær ved et engageret personale, der udviser opmærksomhed, interesse og omsorg i relationen til det enkelte barn.

Fokus på det enkelte barns udvikling
På MammenFri har vi et fagligt kompetent personale, der evner at se barnets nærmeste udviklingszone og igangsætte tiltag, der tilgodeser både den personlige, sociale og faglige udvikling.