Hvorfor MammenFri?

Du skal vælge MammenFri, hvis dit barn skal have den bedste start på livet.

 
MammenFri er som en fri-institution et godt alternativ til de kommunale skoler og dagtilbud. Vi ligger centralt i landsbyen Mammen tæt ved Bjerringbro (Viborg kommune). Vi er et lille sted bestående af:
- Frivuggestue med ca. 15 børn
- Fribørnehave med ca. 25 børn
- Friskole med 102 elever, der går fra 0.-9. klassetrin
- SFO (Mammutten), for elever fra 0.-3. klassetrin
- JuniorMammutten, for elever fra 4. kl og opefter

 

Man kan altså være en del af MammenFri fra vuggestuealderen til man er færdig med grundskolen i 9. klasse.
 
Vi har meget fokus på at udnytte de fordele, som ligger i at være et lille sted.
Vi skaber trygge og sammenhængende overgange afdelingerne imellem.
Vi prioriterer fælles aktiviteter på tværs af aldre, som styrker fællesskabet og barnets oplevelse af at være en del af noget større.
 
At udnytte fordelene ved at være et lille sted afspejles også i vores fælles udarbejdede værdigrundlag, som består af værdiordene:
 
- Fællesskab
- Nærvær
- Fokus på det enkelte barns udvikling
 
En uddybning af disse værdiord kan ses afdelingsvis under fanen "værdigrundlag".