Udvalg på MammenFri

Som fri grundskole er vi dybt afhængige af forældrenes engagement. Meget af det, som ”kommer af sig selv” på kommunale skoler – donationer, vedligeholdelse af bygninger m.m. står vi som fri grundskole selv for.

Vi investerer med andre ord ekstra tid og kræfter i det bedst tænkelige skole- og institutionstilbud til vores børn. Jo mere arbejde, vi lægger for dagen, desto bedre rammer har personalet på MammenFri til at give vores børn den bedst mulige hverdag.

 

På baggrund heraf er alle familier på MammenFri forpligtet til at være repræsenteret i et udvalg. Begge forældre er velkomne til at sidde i et udvalg, men det er kun et krav, at den ene forælder er repræsenteret.

Medlemmer af MammenFris bestyrelse er fritaget for at sidde i et udvalg, da bestyrelsesarbejde også er tids- og ressourcekrævende. Alle udvalg mødes og konstituerer sig i begyndelsen af skoleåret.

 

Det er formanden for de enkelte udvalg, der indkalder til møde. Der praktiseres ”afmelder-kultur”, hvilket vil sige, at udvalgenes medlemmer forventes at deltage i møder og planlagte aktiviteter, med mindre man melder afbud til udvalgsformanden.

 

Et medlem af koordineringsudvalget orienterer løbende nye forældre om udvalgene på MammenFri. Herefter ønsker man som ny forælder, hvilket udvalg man vil sidde i. Ønsker vil oftest kunne efterkommes, men det kan i sjældne tilfælde ske, at et udvalg er overtegnet og ikke optager nye medlemmer i indeværende skoleår. Ønsker man at skifte udvalg, skal dette som udgangspunkt ske ved skoleårets skift.

 

 

En kort udvalgsbeskrivelse og navn og kontaktoplysninger på formændene kan ses her

 

 

De forskellige udvalgs kommisorier/opgavebeskrivelser kan ses herunder:

 

Aktivitetsudvalg

 

Bygnings- og udeudvalg

 

IT-udvalget

 

Kontaktforældreudvalget

 

Koordineringsudvalget

 

Legatudvalget

 

Markedsføringsudvalget

 

Rengøringsudvalget