MammenFri-Kredsen

Bliv medlem af MammenFri-Kredsen

 

Hvad er en “-kreds”?

 

En kreds er i den her sammenhæng et udtryk for de personer, der står rundt om MammenFri og gerne vil støtte og bevare den.

Du har måske selv gået på MammenFri, på Mammen Friskole eller Mammen Skole, eller du er tidligere forælder, bedsteforælder eller du bor i Mammen og ser en værdi i, at vi er her og beriger byen og egnen med skole, børnehave og vuggestue, samt at vi er en vigtig aktør i egnens kulturelle liv - både som arrangør men også som samlingssted for sangaftener, julebanko, koncerter mv..

 

En kreds skaber forbindelse til den nære historie, ved at tidligere brugere af og til kommer her. Det kan være til generalforsamling, hvor kredsen vælger to repræsentanter til bestyrelsen, eller til sidste skoledag, hvor gamle elever kan møde hinanden.

Med dit medlemsskab støtter du også MammenFri økonomisk

 

 

Hvordan bliver man medlem?

 

Der er 2 måder at lave et medlemskab på. Man kan få et medlemskab som husstand eller som enkeltperson.

Et medlemskab af MammenFri-Kredsen koster pr år:

Husstand           250 kr

Enkeltperson   150 kr

 

Pengene skal betales ved at overføre beløbet til kontonummer:   9381-0001844415

Eller på Mobilepay nummer: 916841

 

VIGTIGT!! Husk, vi skal have dit navn og din mailadresse, så du kan kontaktes og informeres.

Hvis du har yderligere spørgsmål til medlemskabet eller andet, så kontakt leder Mikael Kristensen på mail mammenfri@mammenfri.dk eller på telefon 61 69 57 50. Du er selvfølgelig også velkommen til at komme ind til en snak.

 

 

Hvad får man ud af at blive medlem?

For et medlemskab af MammenFri får du/I:

  • Stemmeret og valgret til vores generalforsamling
  • Invitation til gratis deltagelse i vores sommerafslutning på sidste skoledag før sommerferien
  • Invitation til generalprøve på skolekomedie
  • Mulighed for at støtte vores arbejde på MammenFri
  • Mulighed for at leje skolen til en privat fest eller lignende
  • Mulighed for at låne skolens trailer - (... som vi køber i 2024)

 

Hvem er vi?

 

MammenFri startede som friskole i 2004 og blev i 2013 udvidet med børnehave og i 2015 med vuggestue. I skoleåret 2019/20 har vi fået 9. klasse med, så man nu kan tage hele sin grundskole i Mammen.

 

Udover at drive en velfungerende institution er vores mål at være en vigtig del af og tage ansvar for lokalområdet i og omkring Mammen. Derfor er vi glade for at have et godt samarbejde med:

Mammen IF

FDF

Mammen Lokalråd

Forsamlingshuset

Mammen Kirke

MamMusen

 

I 2019 renoverede vi bygninger og lavede forskellige tiltag til gavn for både MammenFri og lokalområdet. F.eks. har vi taget initiativ til at lave en multibane/boldbur, som kan benyttes af Mammens borgere også udenfor skolens åbningstid.

I 2023 købte vi 2 ha jord, så vi fik skabt mulighed for at tilbygge musiklokale og lægge jord til en fremtidig hal i Mammen