IT-Udvalg

Navn Adresse Postnr. og by Telefonnummer   E-mail-adresse
Steffen Dannemann Jensen Rævestien 15 8850 Bjerringbro 61687200   s_dannemann@hotmail.com
Christian Andersen Søndervang 20 8850 Bjerringbro 28194835   c.andersen@fibermail.dk
Jan Reinhardt Pedersen Mammen Byvej 75 8850 Bjerringbro 40147753   janrpn@grep.dk
Klaus Hornung Himmestrupvej 31 8850 Bjerringbro 22931222   klaus.hornung@gmail.com
Michael Johansen Søndervang 27 8850 Bjerringbro 29876096   michael@teaching.dk
Niels Christian Jensen Mammen Byvej 33 8850 Bjerringbro 22135882   ncj@sktmartin.dk
Mikael Kristensen Søndermarksgade 7 8643 Ans 26806876   mammenfri@mammenfri.dk
Søren Emil Overgaard Gudenåvej 36 8850 Bjerringbro 60210805   lavigaloga@hotmail.com