Teknisk-administrativt personale

Lene Præstgård Smed

Sekretær

kontor@mammenfri.dk

Bent Ladefoged Bjerring

Pedel

pedel@mammenfri.dk