Teknisk-administrativt personale

Birger Oromaa

Pedelmedhjælper

Steen Frøkjær

Pedelmedhjælper

Poul Martin Christensen

Pedel

Lene Præstgård Smed

Sekretær