Teknisk-administrativt personale

Birger Oromaa

Pedelmedhjælper

Steen Frøkjær

Pedelmedhjælper

Henrik Mark

Pedel

Lene Præstgård Smed

Sekretær