Forretningsorden Mammen friskole

Der findes ikke længere en forretningsorden for MammenFri Skole. Forretningsordenen for MammenFri ligger under forældreinfo - vedtægter.